Leseland er foreningen for alle leseglade

I våre bibliotek i Hadelandsgården har vi titusenvis av lystlesningsbøker. Kriminal og spenning, barnebøker, billedbøker, reiseskildringer, western, fantasy, ukeblader og julehefter, gjennomillustrerte bøker fra alle sjangre og meget mere. Lesning skal være lystbetont og gi glede.

Vi sender våre medlemmer en spennende årlig bokpakke. Medlemskortet gir fri adgang til Tegneseriemuseet i Norge og våre bibliotek, samt rabatt i Museumsbutikken. Medlemmene får også tilgang til komplette lister over alle bøkene i våre bibliotek. Medlemskap her gir også medlemskap i Norsk Tegneserieforum (NTF) med medlemsblad, årbok, 10% rabattt i butikker som selger tegneserier og tegneutstyr og SPROING-stemmerett.

Sett inn 300,- kr på konto 2020 33 02461 og send samtidig en e-post med navn, adresse og telefonnummer til Post@leseland.no

Bokgaver til medlemmene. En spennede blanding av barnebøker, humor, gjennomillustrerte bøker, kriminal og spenningsbøke. En bok pr. medlemskap, gi beskjed om hvilken du vil ha når du betaler kontingenten.

"Herman" av Lars Saabye Christensen

"Stallgjengen ordner opp" av Christine Pullein-Thompson

"Rene karusellen, Lotte! " av Merri Vik

"Trollmannens spill" av Catherine Fisher

"Fire eventyr efter P. Chr. Asbjørnsen illustrerede af Nils Wiwel"

"Seil gjennom tidene" red. Sam Svensson

"Sverre Vegenor - den glemte folkeskribenten" av Hans P. S. Knudsen

"900, men bergenser til tusen" av Hetland

"Gjøkeredet" av Ken Kesey

"Forfengelighetens fyrverkeri" av Tom Wolfe

"Mord på Gran Canaria" av Kirsten Holst

"Mordrommet" av P. D. James

"Nattens stemmer" av William Katz

"Lukk ikke opp for en morder" av Ursula Curtiss

"Gris, gris granne" av Doris Gercke

"Den blodrøde tråd" av Evelyn Anthony

"Tyrkisk gambit, Fandorins annen sak" av B. Akunin

"Før frosten" av Henning Mankell

"Leopardens øye" av Henning Mankell

"Den røde vargen" av Liza Marklund

"Maskene faller" av Ed McBain

"En usedvanlig tørr sommer" av Peter Robinson

"Helomvendingen" av Vladimir Volkoff

"Fox" av Minette Walters

 

 

 Vedtekter for foreningen Leseland.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 3. oktober 2009, endret 21. januar 2018.

§ 1.Foreningens navn er: Leseland.

§ 2. Foreningens formål er å øke leselysten og lesegleden i den norske befolkningen.

§ 3. Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via praktisk og økonomisk støtte til tiltak som fremmer leselysten og lesegleden hos medlemsmassen, med særlig vekt på fremme av populærlitteraturen, herunder i særdeleshet kriminal- og spenningslitteraturen.

§ 4. Foreningen er åpen for alle som betaler den av årsmøtet fastsatte kontingenten. Foreningen har to former for medlemskap:

  • Personlig medlem.

  • Støttemedlem, som også kan være firma, institusjon eller lignende, og som betaler minstfem ganger personlig kontingent.

§ 5. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøtet holdes i løpet av årets tre første måneder. Alle medlemmer som er registrert som betalende for året før har adgang og stemmerett om de senest tre uker før årsmøtedatoen får registrert at de kommer. Årsmøtet ledes av foreningens president, i hans fravær av et annet styremedlem. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer besluttes med to tredjedels flertall.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

  1. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett.

  2. Godkjennelse av dagsorden.

  3. Godkjennelse av styrets årsberetning.

  4. Godkjennelse av fjorårets regnskap.

  5. Fastsettelse av kontingent for kommende år.

  6. Valg av president det ene år, visepresident og forvalter det påfølgende.

Alle velges for to år.

  1. Innkomne forslag.

§ 6. Styret består av tre medlemmer.. President, visepresident og forvalter. Styret leder foreningens arbeide i overensstemmelse med vedtatte vedtekter og efter de retningslinjer som er fastsatt av årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når et av styrets medlemmer ber om det. Møtene ledes av presidenten eller visepresidenten. Styret er beslutningsdyktig når to av medlemmene er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Presidenten er foreningens ansvarlige representant. Presidenten undertegner alle viktige skrivelser og attesterer på alle utbetalinger. Visepresidenten er ansvarlig for alle referater, også årsmøtereferater og årsberetninger. Forvalteren skal overfor styret og årsmøtet påse at innkomne midler disponeres i overensstemmelse med de vedtak som er fattet. Forvalteren er ansvarlig for årsregnskapet. Styret er selvsupplerende i perioden.

§ 8. Oppløsning kan kun skje dersom dette besluttes av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene må møte hver gang og vedtaket må fattes med minst to tredjedels flertall hver gang. I tilfelle oppløsning besluttes endelig skal alle midler brukes til innkjøp av populærlitteratur til norske folkebibliotek.

 

Bobiler og campingvogner ønskes velkommen! 100,- kr pr. døgn, gratis parkering om dere besøker museet.  Muligheter for strøm og vann til 50,-.

Bruk tid i Tegneseriehuset Leseland, ett tusen kvadratmeter med bøker og tegneserier samlet inn av Tegneserieakademiet, Tegneserievennen, NTF m.fl.

Avishuset

096.jpg