Tegneseriemuseets Venner

Hils på Børre!
Hils på Børre!

Dersom du ønsker å støtte landets eneste museum for den 9. kunstart, da melder du deg inn her. Uten Venneforeningen hadde det ikke eksistert noe musem i Norge for tegneserier og tegneserieskapere. Venneforeningen holder museet åpent på dugnad, bidrar med kaker i helgene og kjøper inn gjenstander som kan stilles ut.

 

Som medlem av Venneforeningen mottar du årlig en unik nummerert (kun 1-100) utgivelse av en klassisk norsk tegneserie. Du får også tilbud om å kjøpe andre sjeldne utgivelser. Med medlemskort kommer du gratis inn på museet hele året. Du får også rabatt i Museumsbutikken. Som medlem her blir du automatisk medlem av Norsk Tegneserieforum (NTF). Dette gir 10% rabatt hos Tronsmo bokhandel, Outland-kjedens butikker, Tegne.no og Malepaletten. Du får Bobla, årbok, nål, SPROING-stemmerett m.m. Se www.tegneserieforum.no

Kontingenten er på 300,- kr og betales til konto 2020 31 09807. Samtidig sender du en e-post med navn, adresse og telefonnummer til oss. (Post@tegneseriemuseet.no)

Venneboden. Vi tilbyr nå våre medlemmer fine lommekniver (50,-) og penner i mange varianter (30,-) med foreningens navn på. Vi har også  kjøleskapmagneter med Biff & Børre samt Hadelandsgården om sommeren og vinteren (30,-). Ny medlemsnål  (100,-). Verver du et nytt medlem får du tilsendt vervepremie fra Venneboden. Husk å sende oss en e-post.

Årsberetning 2017. Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 11. mars 2017. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Nytt styre ble valgt; Margareth Bjerke Andersson (leder), Hanne Chr. Dunker (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Bozena Blili, John Chr. Elden, Øystein Sørensen og Stein Barli (styremedlemmer). Driften. Vi fikk fra april en avtale med Fellesantikvariatet AS om sammen med dem å drifte en raritetsbutikk i gamlebygget i Hadelandsgården. Fellesantikvariatet AS leier ca. 175 kvadratmeter som er blitt fylt med bøker, tegneserier, kunst og brukt. For dette betaler de en husleie på 8.000,- kr i måneden, noe som gjorde at vi igjen kunne inngå en leieavtale med stiftelsen Ordenes Makt fra april. ARTIGkviteten, som den kalles, holdes åpent på dugnad. Her har det vært åpent, og da samtidig for besøkende i museet, mandag til lørdag kl. 12-16 fra 1. juli til 1. november. Siden det kun lørdager og søndager kl.12-17. Besøket har dessverre vært svært lite tilfredsstillende, kun 45 flere besøkende enn ifjor, totalt 345. Kun husleien fra Fellesantikvariatet AS gjør det mulig å fortsette driften. Men omsetningen her har vært så lav at de hittil kun støtter oss med sine penger. På en eller annen måte burde vi få markedsført museet og butikken slik at omsetningen blir akseptabel, styret tar med takk imot alle forslag. Medlemstall og økonomi. I 2017 hadde vi stabilt 27 betalende medlemmer. Vi fikk 1.000,- kr totalt i driftsstøtte av Gran kommune, tippemidler og støtte fra Sparebank1-stiftelsen med 2.000,- kr. Bortfallet av all støtte av betydning fra det offentlige gjør driften vanskelig. Først mistet vi 45.000,- kr fra DKS og så sommerstøtten på 25.000,- kr og til sist støtten til sommerkurs på 20.000,- krForeningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to til tre nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Medlemskapet i foreningen som skapte museet og som er den eneste større i Norge med nær 200 medlemmer, er viktig for museets anseelse i og utenfor tegneseriemiljøene. Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Årsberetning for 2016

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 9. januar 2016. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr.  Nytt styre ble valgt: Margareth Bjerke Andersson (leder), Bozena Blili (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer), Inger Aschim, John Chr. Elden, Øystein Sørensen og Stein Barli (styremedlemmer). Iht. vedtektene i foreningene Tegneserierådet og Norsk tegneseriesenter - Tegneseriemuseet i Norge, som begge ble lagt ned, overtok vi ansvaret for samlinger og drift av museet. Våre vedtekter ble  endret tilsvarende.

Styret. Det har vært avholdt 5 styremøter og flere arbeidsmøter. Styret har deltatt ved 5 møter med politikere og ledelse i såvel Gran kommune som direktøren for Randsfjordmuseene. Aktiviteten har ikke ført til de resultater styret håpet på. Museet er for dyrt for fortsatt DKS-deltagelse og passer ikke inn i noen lokal offentlig sammenheng. Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeide for å kartlegge hvorvidt det andre steder i verden fantes tilsvarende institusjoner med offentlig støtte. De fleste ambassader og konsulater er blitt kontaktet, men resultatet er lite oppmuntrende. På den annen side er vi jo da helt unike, selv om dette ikke gir grunnlag for statsstøtte.

Driften. Vi har holdt museet åpent kl. 12-16 alle lørdager og søndager fra og med januar til ut august. Vi har også holdt åpent kl. 12-15 alle andre dager enn mandag hele juli og august. Fra september holdes museet kun åpent på forespørsel. Vi har ordnet med bevertning av de besøkende. 14.000 enkeltbilletter er passert, så vi har fått trykket opp nye. Pyton-tegner Rolf Håndstad kom på besøk med et fint selvportrett. Oskar Garnes ga museet en Pushwagner taksert til 60.000,-. Den spanske kunstneren Francesc Ruiz fra Barcelona besøkte oss i juli og la oss inn i Oslo Art Weekend i oktober. Vi har deltatt i "Elvelangs" med stand og god respons. Vi har hatt besøk av representanter for Goethe-instituttet og fått vist frem museet.

Medlemstall og økonomi. I 2016 hadde vi 27 betalende medlemmer. Vi fikk driftsstøtte, støtte til sommeråpent museum og sommerskole for barn og unge av Gran kommune, tippemidler og støtte fra Sparebank1-stiftelsen. Vi mottok også støtte fra NTF, NBD, SRHF, DD og PiN. Vi fikk også overført de midler som fantes hos TR og Nt-TiN. I januar var Den kulturelle skolesekken på besøk og i oktober en større gruppe fra Finansdepartementet. Ellers har det vært dårlig besøk da arbeidene på rv. 4 har medført svært mangelfull skilting til museet. Pengene rakk ikke til husleie i desember så foreningen har måttet si opp leieforholdene. Det arbeides aktivt for å finne en løsning. Inntil videre får vi låne plass der vi er.

Foreningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen.

Materiell.  Vi har visittkort , pins, krus,  kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til  PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter!

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 11. mars 2017 klokken 14.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Jan P. Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Hanne Chr. Dunker foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen.

Årsmøtet er annonsert på Tegneseriemuseets hjemmeside. Innkallelsen til årsmøtet er sendt ut til medlemmene via e-post og vedlagt Bobla. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 8 tilstedeværende hadde stemmerett.

6. Styrets årsberetning. Leder leste opp årsberetningen. Vedtatt enstemmig.

7. Fjorårets regnskap. Regnskapet gjennomgått av kasserer og enstemmig vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse for 2018. Styrets forslo uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg.

Margaret Bjerke Andersson foreslått og gjenvalgt til leder,

Hanne Chr. Dunker foreslått og valgt til nestleder,

Jan P. Krogh foreslått og gjenvalgt til kasserer,

Bozena Blili foreslått og valgt til styremedlem.

John Chr. Elden foreslått og gjenvalgt som styremedlem.

Øystein Sørensen foreslått og gjenvalgt som styremedlem.

Stein Barli foreslått og gjenvalgt som styremedlem.

Alle uten motkandidater og ved akklamasjon.

10. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag.

Møtet hevet kl. 14.50 ref. Hanne Chr. Dunker/s/    møteleder Jan P. Krogh/s/

 

Bobiler og campingvogner ønskes velkommen! 100,- kr pr. døgn, gratis parkering for besøkende til museet.  Muligheter for strøm og vann til 50,-.

Bruk tid i Tegneseriehuset Leseland, ett tusen kvadratmeter med bøker og tegneserier samlet inn av Tegneserieakademiet, Tegneserievennen, NTF m.fl.

Avishuset

096.jpg