Donaldistene har hatt egen forening i Norge siden 1968.
Vi har våre arkiver i Tegneseriemuseet og hjelper til med supplering og vedlikehold av Petter Smarts verksted og onkel Skrues kontorer.

"Tidsanden" er skapt i leire av Sindre.
"Tidsanden" er skapt i leire av Sindre.

 

 

Bladet Donaldisten var i mange år foreningens viktigste oppgave. Men i nyere tid kommer det ut så meget godt fra forlag at denne oppgaven er lagt på is. Foreningen konsentrerer seg nå om å samle inn godbiter til sine medlemmer.

Som medlem får du delta i konkurranser under arrangementene, og du mottar utvalgte bøker og tidsskrifter. Du har også fri adgang til Tegneseriemuseet i Norge og får rabatt i Museumsbutikken.

Som medlem her blir du automatisk medlem av Norsk Tegneserieforum (NTF). Dette gir 10% rabatt hos Tronsmo bokhandel, Outland-kjedens butikker, Tegne.no og Malepaletten. Du får Bobla, årbok, nål, SPROING-stemmerett m.m. Se www.tegneserieforum.no

Betal inn 300,- kr til konto 2020 31 96491 og send oss navn, adresse og gjerne også telefonnummer på en e-post til Post@donaldistene.no

Vedtekter for foreningen Donaldistene

Stiftet 16. april 1968, sist endret på det 43. ordinære årsmøtet den 20. mars 2011.

§ 1. Foreningens navn er Donaldistene.

§ 2. Foreningen har til oppgave å samle alle som samler på og interesserer seg for Donald Duck & Co i Norge.

§ 3. Alle som ber om det og som betaler kontingenten, kan bli medlem av Donaldistene. Kontingenten gjelder for ett bestemt kalenderår.

§ 4. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år. Alle forslag må foreligge skriftlig en måned før årsmøtedatoen. Her fremlegges årsrapport og regnskap for godkjennelse. Det fastsettes kontingent for det kommende år. Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist for to år ad gangen det andre året.

§ 5. ANDfører og ANDredonaldist har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.

§ 6. Vulgærdonaldistisk fremferd fører til eksklusjon. ("Måtte du evig råtne i et mørkt hull" - statutten.)

 

Donaldistenes Årsberetning for 2017. På det 49. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 11. mars 2017 ble kontingenten på 300,- kr beholdt. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andebyrommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut "Disney i Norge"-boken (når den blir trykket) til alle medlemmer. Hanne Chr. Dunker ble gjenvalgt til ANDredonaldist for to nye år. Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted.. Vi inngår i Tegneseriemuseet i Norges hjemmeside. "Disney i Norge"- boken kom endelig! Vi håper og tror at alle medlemmer har hatt like stor glede av den som oss. Vi har fortsatt noen få eksemplarer til salgs. Materiell. Vi har lagre av bøker (Donaldismen og Disney i Norge) og vervekort. Medlemstall og økonomi. 20 betalende medlemmer. Økonomien er ok. Norsk Tegneserieforum. Donaldistene er organisasjonsmedlem. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen.

Donaldistenes Årsberetning for 2016 På det 48. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 9. januar 2016 ble kontingenten på 300,- kr beholdt. Styrets arbeidsplan: Å ha arrangementer i Tegneseriemuseet i Norge og holde de tre Andebyrommene i museet i orden. Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. ANDfører Jan Petter Krogh ble gjenvalgt for to år. Aktiviteter. Årets medlemsutsendelse ble ikke pakket og sendt ut som planlagt til jul da vi fortsatt venter på den nye "Disney i Norge"-boken. Vi har bistått med å holde museet åpent. Vi inngår i Tegneseriemuseet i Norges hjemmeside. Materiell. Vi har lagre av bøker, blader, vervekort, kjøleskapsmagneter og postkort. Ta kontakt for verveeffekter! Medlemstall og økonomi. 22 betalende medlemmer. Økonomien er god. Norsk Tegneserieforum. Donaldistene er organisasjonsmedlem. Alle våre medlemmer nyter derved godt av to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen.

Referat fra det 49. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene. Lørdag 11. mars 2017 klokken 15.00

1. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelse og dagsorden vedtatt ved akklamasjon.

2. Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Jan P. Krogh som ordstyrer og Hanne Chr. Dunker som referent. Vedtatt ved akklamasjon.

3. Årsberetningen for 2016. Beretningen ble lest opp av ANDfører. Vedtatt ved akklamasjon.

4. Årsregnskapet for 2016. Regnskapet ble fremlagt av ANDredonaldist. Vedtatt ved akklamasjon.

5. Kontingenten for 2018. Styrets forslag var uforandret kontingent på 300,- kr. Vedtatt ved akklamasjon.

6.Valg. Forslag på Hanne Chr. Dunker til ANDredonaldist for to nye år. Valgt ved akklamasjon.

7. Styrets arbeidsplan. - Å holde de tre Andebyrommene i museet i orde- Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. Enighet om å sende ut "Disney i Norge"-boken når den blir trykket. Vedtatt ved akklamasjon. Møtet hevet kl. 15.50

Bobiler og campingvogner ønskes velkommen! 100,- kr pr. døgn, gratis parkering for besøkende til museet.  Muligheter for strøm og vann til 50,-.

Bruk tid i Tegneseriehuset Leseland, ett tusen kvadratmeter med bøker og tegneserier samlet inn av Tegneserieakademiet, Tegneserievennen, NTF m.fl.

Avishuset

096.jpg