img_0056.jpg

Det nasjonale Tegneseriearkivet.

Her oppbevares alt som blir utgitt av tegneserier i Norge samt presseklipp, forlagsreklame, vedlegg og annet papirbasert. I tillegg bøker og tidsskrifter fra hele verden. En fagbibliotekar har ansvaret for arkivet. Arkivet kan benyttes av presse, forskningsmiljøer og forlagene selv.


Arkivet, med sine ca. 1.000 hyllemeter med bøker, presseklipp og tegneserier med over 100.000 objekter er stengt for ordinære besøkende.


Arkivet er bygget opp av Tegneserieakademiet, Norsk Tegneserieforum (NTF) og Stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge. Alt er donert eller deponert fra forlag, firmaer og privatpersoner.

For å selv søke i arkivet gå til: www.tegneseriearkivet.no

Bobiler og campingvogner ønskes velkommen! 100,- kr pr. døgn, gratis parkering for besøkende til museet.  Muligheter for strøm og vann til 50,-.

Bruk tid i Tegneseriehuset Leseland, ett tusen kvadratmeter med bøker og tegneserier samlet inn av Tegneserieakademiet, Tegneserievennen, NTF m.fl.

Avishuset

096.jpg